Sunday, March 22, 2009

مراکش: رژیم تهران در امور داخلی ما دخالت می‌ کردبه گزارش شهاب نیوز، وزیر خارجه مراکش اعلام کرد رژیم تهران در امور داخلی ما دخالت می‌ کرد و همین امر باعث قطع کامل روابط دیپلماتیک میان رباط و این رژیم شد.
الطیب الفاسی الفهری در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت برخی گروه‌های مراکشی برای گسترش مذهب تشیع در کشور فعالیت می‌کنند که از حمایت رژیم تهران برخوردار هستند. مراکش نمی‌تواند چنین فعالیت‌هایی را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تحمل کند. این امر تعدی به پایه‌ و اساس پادشاهی مراکش و مذهب مالکی به عنوان مذهب رسمی کشور است.
وی افزود مراکش تنها کشوری نیست که با این موج مواجه است بلکه فعالیت‌های این چنینی شیعیان با حمایت رژیم تهران در دیگر نقاط آفریقا، کشورهای اسلامی و حتی اروپا دیده می‌شود.

No comments:

Post a Comment