Thursday, March 26, 2009

روزنامه آمریکايی: صادرات بنزین به ایران را قطع کنیدیک روزنامه آمریکايی به سیاستمداران این کشور توصیه کرد از صادرات بنزین به ایران جلوگیری کنند.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت یکی از راههای تحت فشار قرار دادن رژیم تهران، قطع صادرات بنزین به ایران است.
این روزنامه نوشت اگر مجازاتهای سخت بویژه در زمینه انرژی علیه رژیم تهران اعمال نشود، گزینه دیپلماسی قطعا شکست خواهد خورد.
وال استریت ژورنال خطاب به سیاستمداران آمریکايی نوشت یکی از گزینه ها برای توقف برنامه هسته ای رژیم تهران وارد آوردن ضربات نظامی است که احتمالا به جنگ منطقه ای در خاورمیانه میانجامد و گزینه دیگر اعمال مجازاتهای سخت از جمله تحریم صادارت بنزین به ایران است. حال شما کدام یک از این دو گزینه را ترجیح می دهید؟
این روزنامه نوشت رژیم تهران تقربیا نیمی از بنزین مصرفی خود را از خارج وارد میکند. در نتیجه جلوگیری از صادرات آن می تواند این رژیم را فلج سازد و نارضایتی های اجتماعی را بشدت افزایش دهد. این مسئله در سال 2007 هنگامی که سهمیه بندی بنزین در ایران به اجرا درآمد، اتفاق افتاد.
وال استریت ژورنال نوشت رژیم تهران برای واردات بنزین با مجموعه ای از شرکتها کار می کند که همگی به نوعی با ایالات متحده رابطه دارند و به سادگی میتوان دایره تحریمها را گسترش داد تا شامل این شرکتها هم بشود.
گفتنی است پیش تر تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را ارائه کرده بودند که واردات بنزین از سوی رژیم تهران که این رژیم شدیدا به آن نیاز دارد را هدف قرار می دهد.

No comments:

Post a Comment