Wednesday, March 25, 2009

نامه پدر محمد پورعبدالله دانشجوی زندانی به رئیس قوه قضائیه
نامه پدر محمد پورعبدالله دانشجوی زندانی به رئیس قوه قضائیه
پدر محمد پورعبدالله، از دانشجویان طیف چپ دانشگاه تهران، که چندی پیش به دلایلی نامعلوم به زندان قزل حصار انتقال یافت، در نامه ای خطاب به آیت الله شاهرودی، خواهان توجه و رسیدگی فوری به وضعیت پرونده فرزند خود شده است.محمد پورعبدالله از جمله دانشجویانی است که سال گذشته نیز در جریان بازداشت گسترده دانشجویان چپ، دستگیر و به مدت بیش از یک ماه در زندان به سر برد.گفتنی است، خانواده این دانشجوی زندانی، سال تحویل با حضور در برابر زندان قزل حصار و پهن کردن سفره هفت سین اعتراض خود را نسبت به دربند بودن فرزندشان اعلام نمودند.
نامه پدر این دانشجوی زندانی به شرح زیر است:
استمداد یک پدر و مادرحضرت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام احتراما به استحضار میرساند پسرمان محمد پورعبداله دانشجوی سال آخر مهندسی شیمی دانشگاه تهران طبق حکم بازداشت موقت شعبه یک دادیاری امنیت دادسرای انقلاب به این مضمون”چنانچه مدرکی دال بر مجرمیت مشاهده شد وی در بند دویست و نه زندان اوین نگهداری شود” در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه هشتاد و هفت در منزل شخصی دستگیر و به زندان اوین منتقل شدو از آنجا که مدرکی به دست نیامد به مدت یک ماه در سلول انفرادی زندانی شده تا به گناه نکرده اش اعتراف کند!اما در تاریخ بیست و هشت اسفند ماه ناگهان پس از کتک زدن، پسرمان را به زندان قزلحصار انتقال داده اند.حال ما نگرانیم زیرا دانشجویی که از لحاظ روحی و جسمی شدیدا آسیب پذیر است در چنین زندانی که مجرمان گوناگون دارد امنیت نخواهد داشت و نمیدانیم مسئولیت حفظ جان وی به عهده کیست؟استدعا داریم برای رضای خدا و آرامش خانواده ما دستور فرمائید ضمن رسیدگی به مسئله ضرب و شتم فرزندمان نسبت به آزادی وی از بازداشت موقت اقدام عاجل مبذول فرمایند.با تقدیم و احتراملطف اله پور عبداله و سیما سالنو ( پدر و مادر محمد پورعبداله)کمیته گزارشگران حقوق بشر عکسهای سمت چپ مربوط به سفره هفت سین این خانواده در برابر زندان قزل حصار است.

No comments:

Post a Comment