Monday, March 30, 2009

یک زندانی دیگر در زندان گوهردشت جان باخت


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: اقدامات سرکوبگرانه و عدم رسیدگی پزشکی به موقع باعث مرک یک زندانی گردید بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج، روز یکشنبه 9 اسفند ماه یکی از زندانیان بنام آقای غلامحسین شهبازی دچار سکته قلبی گردید و بیش از 30 دقیقه در آن حالت به حال خود رها شد تا اینکه جان باخت.آقای شهبازی ساعت 07:30 صبح روز یکشنبه 9 اسفند ماه همراه با تمامی زندانیان بند 6 به محوطه زندان برده شدند. پاسداربندها پس از انتقال زندانیان به این محوطه دربهای آنرا قفل نموده و محوطه را ترک کردند.حدود ساعت 08:00 صبح آقای شهبازی دچار سکته قلبی می شود، سایر زندانیان برای نجات جان این زندانی و مطلع کردن پاسداربندها شروع به کوبیدن بر درب محوطه ورودی به مدت 30 دقیقه می کنند ولی پاسداربندها توجهی به این مسئله نمی کنند و این زندانی را پس از 30 دقیقه قبل از رسیدن به بهداری زندان جان می بازد.این شیوه سرکوب زندانیان سیاسی و زندانیان از اوایل زمستان 87 بدستور وزارت اطلاعات ابتدا در بند 350 زندان اوین توسط بزرگ نیا و پاسداربند حسین اسدی به اجرا گذاشته شد و سپس آن را به به زندان گوهردشت کرج گسترش دادند. این شیوه سرکوبگرانه متاسفانه روز یکشنبه 9 اسفند ماه باعث مرک یک زندانی بی دفاع گردید . زندانی غلامحسین شهبازی از سلول 13 سالن 16 بند 6 زندان گوهردشت کرج که سن او در حدود 45 سال بود و نزدیک به 14 سال در زندانهای اوین و گوهردشت زندانی بود. او 8 سال از 14 سال مدت زندانش را در زندان گوهردشت کرج بسر برد. آقای غلامحسین شهبازی به اتهام مالی زندانی بود.

No comments:

Post a Comment