Friday, March 27, 2009

شبنامه ای در مورد مکارم شيرازی که در قم دست به دست میچرخد


شبنامه ای در مورد مکارم شيرازی که در قم دست به دست میچرخد
"ضرب شصت حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن گلستانی نماینده ولی فقیه در تویسرکان" شبنامه ای که در قم دست به دست میچرخدبوزینه ای بر منبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله
وبلاگ کجکول

kajkool.blogspot :

درروایات آمده که رسول اکرم صلی الله خبر دادند روزی را که بوزینه ها برمنبر بروند و فتوا صادر کنند. در صحت مفادّ این روایت شک نباید کرد، زیرا مصداق آن را همین امروزه، همه می بینند واین احوال یک پا پَتی بی همه چیز به اسم "مکارم مکار" است. و بباید دانست که وقتی در کار این "مَکّار " اهمال شد، دُم در آورد و "مَکارم" شد. اما اگر دُم ِ"مکارم" بریده شود، همان "مَکّار" که از اول بود، باقی میماند. و "مَکارم ِ مَکّار" حکایت همان بوزینه است که بر منبر پیغمبر جست و خیز میکندمسلمانان بدانند که خطربزرگی در تهدید اسلام عزیز است. این خطر هم آن است که یک دسته " آنوسی" که دست در دست هم دارند اختیار دار مدیریت حوزه علمیه قم شده اند و مسئولیتهای جهان شیعه را بین خودشان پاسکاری میکنند. توطئه آنها که بعد از انقلاب چیده شد، و ماهرانه به اجرا درآمد عبارت بود از کنار زدن مراجع واقعی، و بدست گرفتن زمام مرجعیت. پس با ساقط کردن مراجع بزرگی مثل مرحوم آخوند سید محمدکاظم شریعتمداری و میرزا حسینعلی منتظری نجف آبادی و سرعت بخشیدن به فوت مراجع دیگری مثل مرعشی نجفی و گلپایگانی و اراکی ... حوزهء علمیهء قم را به خلاء مرجعیت دچار کردند. پرده دوم این نمایشنامه هم آن بود تا در این میدان خالی شده، "یک دسته آنوسی بیوطن و بیدین" را که همه شان آخوندهای بی اهمیت و درجه دوم و سوم بودند بالا بکشند و مراجع قلابی بسازند. برای این کار هم رساله های عملیه دیگران را با تقلب و سرهم بندی چاپ میکردند و به اسم این ملاهای آنوسی در شهرها و دهات پخش میکردند. تبلیغ روی این رساله ها از راه استفاده از روزنامه های وابسته و جیره خوار باعث شد که این بیدین های نامسلمان یک شبه بر منبر رسولخدا صلی الله بنشینند و مرجع مسلمانان شیعه بشوند. روزنامه های وابسته هم به آنها لقب آیت الله و آیت الله العظمی بدهند. کار این مراجع قلابی در حوزه قم امروز چیزی نیست جز نابود کردن تشیع و خشک کردن ریشه اسلام ناب واقعی و برپا کردن بنای یک بدعت ضالّ و مضلّ به اسم اسلاممسلمانان باید بدانند که مکارم آنوسی خطرناکترین مهرهء این دستگاه دجالیت است. او مانند "صخر ِعفریت" است که با مکر و نیرنگ بر تخت سلیمان نبی علیه السلام جا گرفت و بدعت و ضلالت را به اسم دین خدا در جهان انتشار داد. بسیاری از طلاب ِعلم که از شهرهای مختلف ایران به قم میروند، نادانسته وارد خم رنگرزی این دجال آنوسی میشوند و رنگ تعلیمات دجالگرانه او را میگیرند و تصور میکنند اسلام و مسلمانی چیزی است که این آنوسی مکار تعلیم میدهد. ماموریت مکارم آنوسی دجال ، مسخ افکار جوانان اسلام گرا و کشاندن آنها به راه انحراف و بدعت و ضلالت است. بدبختانه شاگردان مکارم به مغزشویی گرفتار میشوند و مسخ میگردند و به خیال آن که خدمتگزار رسول اکرم صلی الله و ائمه اطهار و معصومین علیهم السلام اند، خدمتگزار شیاطین بزرگ و کوچک میگردندبرادران و خواهران مسلمان باید بدانند که "آنوسی" ها، یهودی ها ی ِ مسلمان نما نیستند. آنوسی در اصل یک کلمه عبری است و به یک قبیله ای گفته میشود که با یهودیان محشور بود و تظاهر به تقلید از پیغمبران بنی اسرائیل میکرد، اما در خفا شیطان پرست بود . شرح حال ِ آنها در روایات آمده و گفته شده که آنها همانهایی هستند که قرآن کریم آنها را "اصحاب السبت"خوانده. یعنی در ماجرای "سبت" پرده از کارشان افتاد و کفر پنهانشان آشکار شد و همه فهمیدند که آنها از روی ریا تظاهر به تقوا و ایمان میکردند، اما در واقع شیطان پرست و حقه باز بودند، و از آن روز همه آنها مسخ به "قرده خاسئین" شدند، یعنی بوزینه. ولی از میدان به در نرفتند. این آنوسی که همان قِرَده ها یعنی آدم نماهای مسخ شده به بوزینه ها هستند، در کنار امتهای موسی و عیسی زندگی میکردند و مثل خفاش در خفا و تاریکی عقاید سیاه خودشان را داشتند و هربار که فرصتی فراهم میشد بر منبر پیغمبران بالا میرفتند و فتوا میدادند. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه هم این گروه آنوسی ها لطمات بسیاری بر اسلام زدند و به اسم قرآن، سبب مغزشوئی مسلمانان شدند و بدعتها و ضلالتها و انحرافات زیادی را در دین ایجاد کردند و مسلمانان را با شیطنت زیاد مغزشوئی کردنددر اثنای انقلاب این جماعت آنوسی ها صامت و بردبار بودند، اما بعد با طرحی شیطانی جلو آمدند و کم کم صحنه را از رقیبان و صالحان و کسانی که واقعاً درد اسلام داشتند خالی کردند. امروز باید به نتیجه شیطنتهای مکارم دقت بیشتری داشت. امروز این طور به نظر میرسد که در ایران کشتی اسلام ناب محمدی در گِل خرافه ها فرو رفته و مرده پرستی رواج زیادی پیدا کرده. امام زمان عجل الله فرجه الشریف را که ماه عالمتاب است به چاه انداخته اند و برایش عریضه نویسی میکنند! مکارم مکار آنوسی با فتواهای بدعت آمیز خودش قبر ِمندرسی را سامان داده و آنجا را به عنوان مقبره حضرت ابولولو زیارتگاه کرده و آتشفشان تعصبهای قبیله ای و حمیّتهای ریشه دار اهل تسنن را محترق کرده. نتیجه این بدعتهای "مکارم آنوسی" آن شده که هر روز که میگذرد علمای ِ تکفیری ِ سنی فتواهای جدیدتری برعلیه شیعیان صادر میکنند و آنها را مرتد و رافضی میخوانند و جان و مالشان را هدر میشمرند. این همان هدف پنهان مکارم مکّار و سایر آنوسیهای بدعت گذار است. حالا مکارم همین فتوای علمای تکفیری دنیای تسنن را بهانه قرار داده تا حج عمره را تحریم کند و سفر زیارتی به مکه معظمه و خانه خدا را ممنوع نماید. اگر جلوی فتنه های این آنوسی گرفته نشود، این دجال شیاد قصد دارد تا فتوا به تغییر قبله شیعیان بدهد و نماز خواندن رو به قبله مسلمانان یعنی کعبه را هم ممنوع کند. برادران و خواهران مسلمان ایران و جهان باید بدانند که اگر بیش از این فرصت و مهلت به این مکارم آنوسی و سایر دجالان همپالکی او بدهند فردا اصل نمازخواندن رو به قبله منحصر به فرد مسلمانان هم جرم و مستوجب اشدّ مجازات خواهد بود...
خوانندگان کجکول مطالبی را که خواندید بخش کوچکی از یک جزوه نسبتاً بزرگ است که اخیراً به صورت شبنامه در قم دست به دست میگرددطلاب حوزه علمیه قم پیروان اسلام ناب محمدی به کجکول گزارش کرده اند که روز اول فروردین شبنامه ای در قم بطور وسیع و مخفیانه در سطح حوزه علمیه قم و مدارس وابسته به آن پخش شد. اگر به صحت این شبنامه اعتماد کنیم به نظر میرسد که نویسنده آن بنا به نوشته صریح خودش حجت الاسلام و المسلمین آخوند گلستانی امام جمعه تویسرکان و نماینده ولی فقیه در این شهر میباشددر این شبنامه حجت الاسلام تویسرکانی با کلمات بسیار تند مانند از حضرت آیت الله العظما ناصر المکارم الشیرازی اسم برده و به عنوان مثال نوشته " ای مکارم مکّار! ای کژدم بدکردار! ای آنوسی نابکار. این بار آمده ام تا پرده از صورت کثافتت بردارم و تو را رسوای خاص و عام کنم ..." . نویسنده در این شبنامه مطالب عجیبی را به ایشان و بیت ایشان نسبت داده. در این شبنامه نوشته شده که بیت آیت الله، از راه زد و بند با مسئولان بنیاد مستضعفان ، کارخانجات زیادی را مصادره کرد و به علت بیعرضگی در مدیریت همه آنها را به ورشکستگی کشاند و عده زیادی از کارگران را آواراه و بیخانمان کردحجت الاسلام تویسرکانی ادعا کرده که در مورد حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی به مدارک و اسنادی دسترسی دارد که حتی توسط عباس پالیزدار و حامیانش انتشار نیافته بودهآخوندگلستانی دراین شبنامه از حضرت آیت الله العظما ناصرالمکارم الشیرازی به عنوان یک آنوسی دزد و رمّال و مال مردم خور و بیرحم و ریاکار و حقه باز اسم برده است. نماینده ولی فقیه در تویسرکان در این شبنامه باورنکردنی مدعی شده که رسالهء عملیه ای که به اسم ناصر مکارم منتشر شده اصلاً تقلبی است و تفاوتی با مدرک دکترای علی کردان وزیر کشور مخلوع احمدی نژاد ندارد. نماینده ولی فقیه در تویسرکان یادآوری کرده که مکارم شیرازی تاپیش از انقلاب سردستهء چاقوکشها و قداره بندها بود و بااین که جثه بسیار کوچکی داشت اما از طرف ساواک شاه حمایت و تقویت میشد و هروقت که لازم بود، سروصدای حوزه ها را به نفع شاه به ضرب قداره و قمه خاموش میکرد. آخوند گلستانی در این شبنامه نوشته است که ناصر مکارم در زمان حیات آیت الله امام خمینی ، ملایی ساکت و صامت بود. اما بعد از درگذشت امام راحل و حانه نشین آیت الله حسینعلی منتظری و درگذشت همه مراجع مسنّ تقلید مانند آیات عظام مرعشی و گلپایگانی و اراکی، حوزه علمیه قم با خلاء مرجعیت روبرو شد. در همان وقت بود که این آنوسی ضد اسلام بیسواد و چاقو کش توسط باندی وابسته به لژ فراماسونری ... به عنوان مرجع تقلید مطرح شد و با چاپ یک رساله تقلبی مفتی اعظم قم گردید! (تفو برتو ای چرخ گردون تفو) و از همان لحظه هم ماموریت خود را در کسوت مرجعیت آغاز کرد که هنوز هم ادامه داردحجت الاسلام و المسلمین گلستانی نماینده ولی فقیه در شهرستان تویسرکان نوشته است که عده ای از آخوندک های قمی که وابسته به دفتر مکارم مکّار هستند به روش باج بگیرهای مافیای ایتالیایی به این شهروآن شهر میروند و از ائمهء جمعه و جماعت حق البوق به اسم سهم امام و خمس و زکات تَلَکه میکنند و شیتیلی میگیرند. حجت الاسلام تویسرکانی در این شبنامه نوشته که هرکسی که مخالف پرداخت حق البوق و شیتیلی به نوچه های حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی باشد، در مدت کمی از زندگی ساقط میشود و در هر پست و مقامی که باشد، باید پیه اخراج شدن و بیکار شدن و گوشه خیابان افتادن را به تنش بمالد. آخوند تویسرکانی در این شبنامه مدعی شده که نام و نشان عده زیادی از اشخاص امین و صحیح العمل قم و سایر شهرهای ایران را دارد که توسط "مکارم لاکردار" از کاربرکنار شده اند. در این شبنامه قضیه بمبگذاری در حسینیه رهپویان وصال در شیراز هم به مافیای مکارم مکّار چسبانده شده است و تصفیه حسابهای درون مافیایی قلمداد شده.
طلاب حوزه علمیه قم به کجکول گزارش میدهند که حضرت آیت الله العظما ناصرالمکارم الشیرازی و بیت و دفتر ایشان به همراه آیت الله مقتدایی و آیت الله یزدی و حجت الاسلام خطیب یک جلسه فوق العاده و محرمانه برگزار کرده ودر این جلسه تصمیم گرفته شده که آخوندکهایی که حلقهء پادویی محسنی اژه ای را در گوش دارند همراه با ماموران تحت امر شورای تامین استان بسرعت جلوی پخش این شبنامه را بگیرند. در این نشست محرمانه گفته شده که در صورت هرگونه کوتاهی در جلوگیری از انتشار بیشتر این شبنامه، هم بی آبروئی بزرگی برای حضرت آیت الله العظما ناصر المکارم الشیرازی به بار می آید و هم آبرویی برای حوزه علمیه قم برجا نمیماند
خدا عاقبتشان را در این سال جدید بخیر کندراستی سال نو بر راهیان توحید و اسلام ناب محمدی مبارک باشدطلاب حوزه علمیه قم. پیروان اسلام ناب محمدی

No comments:

Post a Comment