Sunday, March 22, 2009

حرکت نوری المالکی در جهت دورشدن از رژیم تهران؟سایت فارسی "عراق نو" وابسته به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق: "روزنامه واشنطن بوست امریکا در خبری با اشاره به تغییر هم پیمانی های پیشین المالکی و بروز هم پیمانی های جدید وی از هم پیمانی فراکسیون المالکی در استان های شیعه و سنی عراق با فراکسیون بعثی صالح مطلک و ایاد علاوی خبر داد. در روزهای گذشته نیز خبرهایی مبنی بر بازگشت فزاینده کادر رهبری حزب بعث به قدرت و با دعوت اقای مالکی درز پیدا کرد که باعث انزجار و نفرت عمومی مردم مظلوم و مستضعف عراق گردید. دفتر اقای المالکی در بیانیه ای کلی و مبهم نسبت به بازگشت کادر حزب بعث توضیحاتی بیان داشت که ابهامات و سوالات پیش امده را بی پاسخ گذاشت. لازم به ذکر است نگرانی شدیدی نسبت به بازگشت مجدد حزب بعث در نزد بیوتات مراجع و حوزه های علمیه و نخبگان دینی و سیاسی و فراکسیون های مختلف پارلمان و عموم ملت زجر کشیده عراق به وجود امده .برخی این حرکت اخیر اقای المالکی را به فشارهای وارده از سوی دولت جدید امریکا و کشورهای عربی مربوط کرده و در عین حال از روش نادرست وی در مدیریت این پرونده ابراز نگرانی کردند."
گفتنی است سایت مزبور که وابسته به عوامل رژیم در عراق است، تمام سیاستمداران عراقی مخالف دخالتهای جمهوری اسلامی در عراق را "بعثی" خطاب می کند.

No comments:

Post a Comment