Sunday, March 22, 2009

خطر صدور حکم اعدام برای دستگیرشدگان اینترنتی


یکی از خوانندگان ایران پرس نیوز: خطر صدور حکم اعدام برای مدیران دستگیر شده برخی از سایتهاآنچه که در روزهای گذشته در برنامه های خبری صدا و سیما جمهوری اسلامی با تبلیغات وسیع و گسترده پخش شد و خبر از دستگیری چندین نفر و متلاشی کردن شبکه های اینترنتی با ادعای دروغین "سایت های غیر اخلاقی و ضد دینی" داده شد حاکی از حرکت برنامه ریزی شده وزارت اطلاعات و عناصر سپاه در صدا سیما است. در همین راستا در چند شب گذشته اعترافات تصویری تعدادی از این مدیران در برنامه ای با نام گرداب (آسیبهای اینترنت) در ساعت پر بیننده از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که در آن دستگیر شدگان نحوه ی اقدامات خود را بصورت کاملاً دیکته شده و از روی ناچاری مطرح کردند.تشکیل سایتهای غیر اخلاقی ، عرضه ی کتابهای ضد دینی ، عرضه ی فیلتر شکن ! ، ارتباط با سرویسهای بیگانه و... از جمله اعترافات این دستگر شدگان بود.گفتنی است که تعدادی از این دستگیر شدگان در خارج از کشور بسر می بردند و با فریب و استفاده از عملیات ویژه به ایران کشانده شده و دستگیر شدند.بیم آن می رود که این دستگیر شدگان به اتهام بی اساسِ "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سایتهای ضد دینی و غیر اخلاقی ، ارتداد ، مفسد فی الارض ، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه ، تشکیل گروهای الحادی و... " به اعدام محکوم شوند

No comments:

Post a Comment