Sunday, March 22, 2009

پیکر وبلاگ نویس هنوز به خانواده اش تحویل داده نشده


فعالان حقوق بشر در ایران
مراسم ختم امیدرضا میرصیافی که در اثر اهمال و بی توجهی مسئولان مربوطه، هفته پیش در زندان اوین جان باخت امروز در مسجد ابوالفضل نظام آباد برگزار شد. در این مراسم جمعی از خانواده و دوستان وی حضور داشتند و هیچ گونه ممانعتی از برگزاری این مراسم به عمل نیامد.
نکته قابل توجه عدم تماس هیچ یک از مسئولین زندان با خانواده میرصیافی برای اعلام فوت فرزند ایشان است و تا کنون جسد وی به خانواده تحویل داده نشده است.
امیدرضا میرصیافی چهارشنبه هفته گذشته به دلیل عدم رسیدگی پزشکی به وی در بند 7 زندان اوین جان باخت.

No comments:

Post a Comment