Sunday, March 22, 2009

غبار شديد خوزستان را فرا گرفت


به گزارش فارس، گردغبار شديد و باد از بعد از ظهر امروز شهرهاي شمالي خوزستان را فرا گرفته و لحظه به لحظه بر شدت اين پديده افزوده مي‌شود.
سرپرست اداره‌كل هواشناسي استان وزستان در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: اين پديد از ظهر امروز در استان آغاز شده است و كم كم تمام شهر‌هاي استان را فرا مي‌گيرد.
نادر شفيع خدايي افزود: اين پديد متاثر از شرايط توده هوايي وارد شده به كشور از سمت غرب است كه براي استان‌هاي غربي و شمال غربي كشور ناپايداري، باران و براي استان‌هاي جنوبي غبار و باد را به همراه دارد.

No comments:

Post a Comment