Saturday, March 21, 2009

امام جمعه تهران : ظهور حضرت ولی عصر در نوروز خواهد بود


امام جمعه تهران : ظهور حضرت ولی عصر در نوروز خواهد بود
به گزارش واحد مرکزی خبر، امام جمعه موقت تهران بزرگ ترین پیام نوروز را امید به آینده دانست و گفت: فلسفه "احسن الحال" در دعای نوروز امیدوار کردن انسان است. آیت الله امامی کاشانی با استناد به آیه ای از قرآن کریم در این باره که خداوند، زمین را پس از مرگ دوباره زنده می کند افزود: براساس روایات، تفسیر این آیه آن است که انسان نباید فکر کند که همواره در خزان و فقدان به سر می برد بلکه باید به آینده امید داشته باشد.وی اضافه کرد: از مصادیق امید به آینده دعا برای ظهور حضرت ولی عصر است و باید در ساعات نزدیک به تحویل سال به عطر نام امام زمان معطر شویم.خطیب جمعه تهران با اشاره به احادیث و روایات مربوط به منزلت امام زمان گفت: نوروز روز فَرَج است و ظهور حضرت ولی عصر در نوروز خواهد بود.آیت الله امامی کاشانی افزود: سپس آقای مصدق اختیارات بیشتری خواست که آیت الله کاشانی مخالفت کرد و گفت این به معنای کنارگذاشتن مجلس است.وی با بیان اینکه پس از آن مردم را علیه آیت الله کاشانی تحریک کردند و یک مشت امریکایی دور خانه ایشان جمع شدند تصریح کرد: در آن زمان هر چه خواستند علیه مرحوم کاشانی در روزنامه هایشان نوشتند.امام جمعه موقت تهران افزود: سپس مرحوم کاشانی نامه ای به مصدق نوشت و گفت اینها می خواهند کودتا کنند، این راه را رها کن که مصدق هم جواب خیلی بدی داد و گفت من وصل به ملتم.آیت الله امامی کاشانی گفت: همین که مصدق می گفت من وصل به ملتم آمدند و آن کودتا را به وجود آوردند و نفت را از گلوی انگلیس درآوردند و در شکم امریکا ریختند.

No comments:

Post a Comment