Sunday, March 22, 2009

آزادی 7 تن از بازداشت شدگان لحظه تحویل سال نو/ضرب و شتم بازداشت شدگان توسط پلیس امنیت


آزادی 7 تن از بازداشت شدگان لحظه تحویل سال نو/ضرب و شتم بازداشت شدگان توسط پلیس امنیت
ادوارنیوز: هفت تن از بازداشت شدگان لحظه تحویل سال نو در برابر زندان اوین با قرار کفالت آزاد شدند. این در حالی است که بهاره هدایت،امین نظری دو عضو شورای مرکزی تحکیم و سعید فیض الله زاده دانشجوی محروم از تحصیل علامه به دلیل عدم تودیع قرار همچنان در بازداشت هستند. به گزارش خبرنگار ادوارنیوز ظهر امروز قاضی متین راسخ برای بازداشت شدگان لحظه تحویل سال در برابر زندان اوین قرار صادر و پس از تودیع،7 تن از بازداشت شدگان آزاد شدند. به گفته دانشجویان آزاد شده و خانواده شان،در 48 ساعت گذشته فردی به نام سرهنگ حسین قاسملویی،فرمانده مقر پلیس امنیت دربند با بازداشت شدگان به شدت بدرفتاری کرده و ضمن ایراد ضرب و شتم،ممانعت از خوردن آب و غذا، سرپا نگاه داشتن در طول شب،افراد بازداشت شده را با دستبند برای چندین ساعت به درخت بسته است. فرد یاد شده در لحظه بازداشت دانشجویان نیز با خشونت رفتار کرده است. این درحالی است که قاضی متین راسخ در برخورد با افراد بازداشت شده با اذعان به بی تدبیری صورت گرفته در خصوص رفتارهای غیرقانونی صورت گرفته توسط عوامل انتظامی از دانشجویان دلجویی کرده است.

No comments:

Post a Comment