Thursday, May 14, 2009

اخبار پنجشنبه 24 اردیبهشت - 14 ماه می

اخبارپنجشنبه 24 اردیبهشت14ماه می
نامه مادر سالخورده و بیمار منصور اسانلو
اقتصاد ایران: فاصله فقیر و غنی
ترجمه آلمانی رمان دولت آبادی از نمایشگاه کتاب جمع شد ...
حمایت ۱۵۰۰ نفری فعالان اجتماعی ایران از "اعدام بس کودکان
کارگران در سلول انفرادی 240 هستند
رگیری میان نیروهای بسیج و "اچریک ها " در غرب ایران...
يك زن و يك مرد در قزوين اعدام شدند
رکسانا صابری گزارشی سری در اختيار داشت"
اعتصاب غذای دانش‌جویان دانش‌گاه آزاد نجف آباد
آزار و تحقیر دانش ‌آموزان بهایی در مدارس
صدور حکم سنگین علیه یک زندانی سیاسی زن
نظر میرحسین موسوی در باره زندانیان عقیدتی چیست
کاش عباس پاس آمریکایی داشت
بازار داغ زنان دستفروش مترو
كتک كارى در مجلس آخوندها
نمایش انتخابات؛ هشدار باند احمدی نژاد به لاریجانی
شورای نگهبان: هر رای مردم رای به جمهوری اسلامی است...
استقبال اوباما از آزادي رکسانا -وضعيت پرونده در مصاحبه با وکیل رکسانا صابری...

No comments:

Post a Comment