Sunday, May 10, 2009

اخباردوشنبه 21اردیبهشت11ماه می
***********
طرح انتخاباتي احمدي نژاد در روستاها -‏400 ميليارد تومان براي خريد راي‏
پخش برنج روغن مرغ و چاي در ايلام - "ايکاش هميشه انتخابات باشد
بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در دعوت به تجمع «برای آزادی»
حراج دختران ایران؛ وقتی همه خوابیم
افغانستان؛ حمله تروریستهای اسلامی به دختران دانشجو...
موج گسترده بازداشت شهروندان کرد
مرگ و نابینایی عده ای دراثر مصر ف مشروب دست ساز درمشهد
...تحصن اعتراضی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
موج بی‌ سابقه بیکاری در ایران
نود درصد مساحت ایران در معرض زلزله
تشنج و درگیری در سخنرانی کروبی در دانشگاه ایلام
افشاي علت برکناري مظاهري، پورمحمدي و دانش‌جعفري -قرباني جديد گزارش به رهبر
تماس با ايران در گروی مهار برنامه هسته ای
هراس اعراب از تماس آمريکا با ايران
**********
، شبنم مددزاده

No comments:

Post a Comment