Saturday, April 4, 2009

مجلس عوام کانادا سرکوب بهائیان در ایران را محکوم می کندمجلس عوام کانادا سرکوب بهائیان در ایران را محکوم می کند
۱۳ فروردين ۱۳۸۸ (۲ آوریل ۲۰۰۹)اُتاوا، ۱۳ فروردین ١٣٨٨ (۲ آوریل ٢٠٠٩)
ماریو سیلوا / ۲۴ فوریه ۲۰۰۹
از آنجا که مجلس عوام واقف است که روز ۱۴ مه ۲۰۰۸ شش تن از گروه غیر رسمی موسوم به 'یاران ایران' که بر نیازهای جامعه بهائی ایران نظارت دارند، بازداشت شده به بخش زندانیان سیاسی در زندان اوین در تهران منتقل شدند، و نفر هفتم بعد از بازداشت در مشهد در ماه مارس ۲۰۰۸ به آنجا منتقل و زندانی شده است؛و از آنجا که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد درماه اکتبر ۲۰۰۵، از نامه محرمانه ای پرده برداشت که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلّح ایران صادر کرده و دستور شناسایی کلیه بهائیان و تحت نظر گرفتن فعالیت های آنان را مقرر نموده؛و از آنجا که گزارشگر ویژهء سازمان ملل متّحد در امر آزادی دین یا عقیده روز ۲۰ مارس ۲۰۰۶ اظهار داشت که «همچنین نگرانی خود را ابراز می دارد که اطّلاعات جمع آوری شده در نتیجه چنین نظارتی ممکن است، در نقض موازین بین المللی، به عنوان مبنایی برای آزار فزاینده و تبعیض علیه اعضاى جامعه بهائی به کار رود...و گزارشگر ویژه نگران است که این تحوّل اخیر حاکی از آن باشد که وضعیت در ارتباط با اقلّیت های دینی در ایران، در واقع، رو به وخامت می گذارد؛»و از آنجا که جامعه بهائی کانادا شدیداً نگران هفت تن بهائیانی است که بیش از نـُه ماه است بدون اتّهام رسمی و دسترسی به مشاور حقوقی یا ارائه مدارکى بر علیه آنها در زندان به سر می برند و مورد سوء رفتار شدید و خشونت آمیز و بازجوئى قرار دارند و ملاقات آنها با اعضاى خانواده بسیار محدود است؛و از آنجا که شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل، که قصد خود را برای دفاع از بهائیان در دادگاه ابراز نموده، از آن زمان تا کنون مورد اذیت و آزار قرار گرفته و دفاترش تعطیل شده است؛و از آنجا که معاون دادستان کلّ اعلام نموده که زندانیان در دادگاه انقلاب به اتّهام «جاسوسی برای اسرائیل», «اهانت به مقدّسات (اسلام)» و «تبلیغ علیه نظام» – که همه از جمله جرائم مستوجب اعدام هستند – محاکمه خواهند شد؛و از آنجا که اتّهاماتی از این قبیل مکرراً توسّط اولیاء حکومت ایران برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر و اقلّیت های مذهبی مطرح شده و در تاریخ و آموزه هاى ديانت بهائی هیچ نشانه اى در تأييد اين ادعا وجود ندارد؛و از آنجا که این بازداشت ها در بحبوحه شدّت گرفتن دستگیری های خودسرانه، هجوم به منازل، اخراج دانشجویان از دانشگاه ها، آزار کودکان دانش آموز، انهدام قبرستان ها و حملات زهرآلود رسانه های تحت نظارت دولت صورت می گیرد؛بنابراین تصویب می شود که این مجلس اذیت و آزار جاری اقلّیت بهائی ایران را محکوم مى کند و از حکومت ایران مى خواهد که در اتّهامات مطرح شده علیه اعضاى «یاران ایران» تجدید نظر نموده آنها را بلافاصله آزاد کند و یا در صورت خودداری از این کار، محاکمه آنها را بدون تأخیر بيشتر به جریان اندازد، و تضمین نماید که تشریفات دادرسی آنان علنی، منصفانه و در حضور ناظران بین المللی انجام خواهد شد.

No comments:

Post a Comment